TurboSpec

Wymiana częsci i wyważanie turbosprężarki

Po ustaleniu przyczyny uszkodznia turbosprężarki oraz ustaleniu wszystkich elementów które straciły swoje nominalne parametry na bazie zebranych informacji należy dokonać wymiany wszystkich uszkodzonych elementów na elementy nowe posiadające parametry nominalene zgodne z określonymi przez  producenta turbosprężarki. Skompletowane elementy badamy czy nie posiadają wad powstałych podczas produkcji lub transportu a także pod kątem odchyleń wymiarów od normy. Po upewnieniu się iż wszystkie elementy są właściwe i nie posiadają żadnych wad, możemy przystąpić do złożenia koła turbiny oraz koła kompresora w komplet.

impeller

Tak złożony układ podlega wyważeniu na wyważarce dynamicznej przy prędkościach obrotowych do 10 tyś. obrotów. Profesjonalne urządzenia do wyważania wskazują precyzyjnie kąt oraz wartość niewyważenia tak złożonego układu.

wyważarka

Po dokonaniu korekcji dokonuje się ponownego pomiaru niewyważenia. Jeśli niewyważenie pozostaje w granicach określonych przez producenta danej turbosprężarki, wówczas możemy przystąpić do złożenia rdzenia turbosprężarki w całość. Bardzo istotne jest to aby podczas tego etapu nie dopuścić do zmiany kąta koła kompresji w stosuknu do koła turbiny. Należy także uważać aby nie pomylić nakrętki koła kompresji z innymi znajdującymi się w warsztacie, oraz aby nakrętka ta została zamocowana na wałku w sposób identyczny z tym podczas przygotowywania wałka do wyważenia. Bardzo istotny w tym procesie jest także moment z jakim dokręcana jest nakrętka koła kompresji i należy do tego celu używać profesjonalnego klucza dynonametrycznego.

core

Gotowy poddajemy ostatecznej inspekcji wizualnej poczym po wstępnym przesmarowaniu możemy przystąpić do dokładnego procesu wyważania na doważarce dynamicznej. Proces doważania jest bardzo istotnym elementem, niestety jeszcze bardzo żadko praktykowanym przez stare zakłady turbo, gdzie przez lata wyważane były niskoobrotowe turbiny do samochodów ciężarowych. Postępujący downsizing i wprowadzanie na rynek coraz mniejszych i lżejszych szybkoobrotowych turbosprężarek spowodował konieczność wprowadzenia przez producentów nowych standardów wyważania układów turbosprężarek, celem ich doważenia w warunkach i przy obrotach jakie panują podczas pracy turbosprężarki w samochodzie. Praktycznie wszystkie turbosprężarki wyprodukowane w przeciągu ostatnich 10 lat wymagają doważania. Bardzo istotne jest aby urządznia do doważania spełniały normy oraz zalecenia producentów turbosprężarek. Najlepsze warsztaty turbo korzystają z maszyn identycznych jak wykorzystywane w produkcji takich producentów jak Schenck.

doważarka2

Profesjonalne doważarki dokonują pomiaru niwewyważenia w zakresie obrotów od 0 do 200 tyś. obrotów na minutę. W trakcie pomiaru tworzony jest wykres tzw. krzywej wybiegu która przedstawia nam wartości niewyważenia. Po wykonaniu pomiaru komputer doważarki wskazuje kąt oraz wartość materiału w miligramach którą należy zebrać celem doważenia układu.

krzywa wybiegu

doważarka

Po dokonaniu korekcji należy wykonać pomiar niewyważenia ponownie celem zweryfikowania czy dokonana korekcja przyniosła porządany skutek. Jeśli wskazania niewyważenia odbiegaja od norm cały proces należy przeprowadzić ponownie. Doważony rdzeń turbosprężarki możemy przymocować do pozostałych elementów turbosprężarki. Bardzo ważne jest aby podczas monatażu używać nowe podkładki i wszelkiego rodzaju uszczelnienia. Złożona turbosprężarka musi zostać ustawiona i przetestowana.