TurboSpec

W przypadku skarg dotyczących turbosprężarek należy zawsze sprawdzać otoczenie.

Opisywany problem dotyczy np. Opla Insignię z silnikiem 2.0 CDTI

 

zawory_cinienia_doadowania_turbosprarki

Zdjęcie obrazujące zawory EPW

 

zawor_turbo_problemy

Rysunek obrazujący schemat połączeń pneumatycznych zaworu ciśnienia doładowania 

 

 

Bezpośrednie monitorowanie EPW:

P0033 Zawór upustowy – awaria obwodu elektrycznego
P0034 Z. upustowy – zbyt niski sygnał
P0035 Z. upustowy – zbyt wysoki sygnał
P0234 Doładowanie silnika – przekroczona wartość graniczna
P0235 Doładowanie silnika – nie osiągnięto wartości granicznej
P0243 Z. upustowy A – usterka obwodu el.
P0244 Z. upustowy A – awaria funkcji/zakresu
P0245 Z. upustowy A – zbyt niski sygnał
P0246 Z. upustowy A – zbyt wysoki sygnał
P0247 Z. upustowy B – usterka obwodu el.
P0248 Z. upustowy B – awaria funkcji/zakresu
P0249 Z. upustowy B – zbyt niski sygnał
P0250 Z. upustowy B – zbyt wysoki sygnał

 

Pośrednie monitorowanie EPW poprzez kontrolę działania zaworu EGR:

P0400 Recyrkulacja spalin – usterka natężenia przepływu
P0401 Recyrkulacja spalin – stwierdzono niewystarczający przepływ
P0402 Recyrkulacja spalin – stwierdzono nadmierny przepływ
P0403 Recyrkulacja spalin – usterka obwodu elektrycznego
P0404 Recyrkulacja spalin – usterka funkcji/zakresu

 

Elektropneumatyczne przetworniki ciśnienia (EPW) są używane w dużych ilościach:
–w układach recyrkulacji spalin (EGR)
–w turbosprężarkach VTG (o zmiennej geometrii łopatek) Przetwornik z niskiego ciśnienia oraz ciśnienia atmosferycznego wytwraza ciśnienie mieszane (sterujące), które można dowolnie regulować poprzez siłownik pneumatyczny.

 

Problem:

Klienci zgłaszają następujące problemy:
–EPW wydaje głośny hałas.
–Słabe osiągi turbosprężarki.
–Brak recyrkulacji spalin, tzn. zwiększony poziom tlenku azotu w spalinach.

Źródło problemu:

badania wykazały, że źródłem nieprawidłowego działania nie może być usterka EPW.Słup powietrza uwięziony w przewodach łączących siłownik i EPW może drgać, w szczególności w przypadku bardzo sztywnych przewodów oraz przewodówo niewielkim przekroju wewnętrznym. W niektórych przypadkach może wystąpić rezonans, który spowoduje nieprawidłowe działanie EPW.

Środki zaradcze:
Najczęściej można naprawić usterkę stosując zaledwie kilka środków:
•Korzystać z przewodów łączących o większej średnicy wewnętrznej.
•Korzystać z mniej sztywnych przewodów.
•Zamieniać połączenia przewodu: wyciągnąć kolanko z przyłącza wyjścia na EPW i zamienić je z łącznikiem na siłowniku pneumatycznym.

Upewnić się, że nie występują załamania przewodów. Zapobiec stykaniu się przewodów z rozgrzanymi częściami silnika. W takich wypadkach występuje zagrożenie pożarem.

 

naprawa_gonej_pracy_zaworu_turbo

 

Informacje oraz zdjęcia zawarte w powyższym artykule pochodzą z firmy Pierburg